Alla fattar utom jag?

Allafattarutomjag logotyp

Det är mindre än en vecka kvar till tentan och du har läst det senaste kapitlet flera gånger. Nu sitter du och lyssnar på en lärare som förklarar det där avsnittet som du har haft svårt att förstå. Men fast du anstränger dig för att hänga med går det bara inte. Det känns verkligen som att alla fattar utom du.

Men fast du anstränger dig för att hänga med går det bara inte.

De flesta som har studerat har någon gång drabbats av känslan att alla andra verkar förstå uppgiften, kunna svara på frågan eller veta vad som förväntas av dem. Men i verkligheten är det nästan alltid fler än du som har svårt att hänga med.

Sanningen är att det finns många som har svårt att ta till sig kunskap bara genom att lyssna på föreläsningar eller läsa texter. Om utbildningen hade haft ett annat upplägg, med andra metoder och fler interaktiva moment kanske det hade varit lättare för dig, och många andra, att klara tentan.

Vi på Sveriges förenade studentkårer, SFS, tycker att alla studenter har rätt till en bra utbildning. Därför har vi startat kampanjen Alla fattar utom jag. Genom kampanjen vill vi få fler att börja prata om lärande och den pedagogiska utvecklingen i högskolan.

I kampanjen driver vi tre krav:

  1. Alla lärare ska ha pedagogisk utbildning.  All undervisande personal ska ha minst tio veckors utbildning i pedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling.
  2. Alla bra lärare ska belönas. Det är dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem, på motsvarande sätt som finns för vetenskap.
  3. Se till att pedagogiken utvecklas. Ge en myndighet i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.

Click here for english.

Sveriges Förenade Studentkårer
SFS Box 11027
100 61 Stockholm
Telefon: 08 – 54 57 01 00
Email: sfs@sfs.se