Pedagogisk dag på KTH

Måndagen den 14 mars samlades ett hundratal studenter och lärare för KTH:s första pedagogiska dag. I en serie av presentationer, diskussioner och workshops utvecklade deltagarna tankar och projekt om hur pedagogisk utveckling kan stärkas. Fokus låg särskilt på hur studenter och lärare kan samarbeta för att skapa studentaktivt lärande.

Elin Malmgren och Johan Gärdebo från Tekniska högskolans studentkår har arrangerat dagen tillsammans med KTH:s pedagogiska utvecklare.

– Vi har länge drivit frågan om att KTH behöver ett pedagogiskt program för att hela KTH ska arbeta med pedagogisk utveckling på ett systematiskt sätt. Tyvärr har vi inte fått igenom det. Därför kom vi fram till att idén om att studenter ska delta i det kollegiala samtalet, säger Johan Gärdebo.

– Den pedagogiska dagen är en slags gerillaaktivitet vid sidan av systemet för att bygga konsensus runt problemformuleringen: studentmedverkan i utbildningen måste stärkas. På KTH har vi egentligen de organisatoriska förutsättningarna för att alltid arbeta med aktiv studentmedverkan, men idén måste förankras, fortsätter han.

 IMG_3216Elin Malmgren fyller i:

– Vi studenter kan inte prata om pedagogisk utveckling utan att lärarna är med. Idag vill vi börja bygga team där lärare och studenter kan arbeta tillsammans för att förändra sina egna roller och sin egen utbildning. På så sätt kan vi visa att aktiv studentmedverkan måste vara en praktik, och inte bara ett abstrakt värde.

Under dagen fick lärare och studenter börja arbeta med konkreta projekt som de vill implementera i sina kurser eller i kårens arbete. Förhoppningen är att dagen ska bli en tradition som återkommer varje termin.

SFS vice ordförande Johan Alvfors deltog i den pedagogiska dagen.

– Det här är ett fantastiskt initiativ som föregår med gott exempel för hur alla studenter och lärare borde arbeta för att stärka lärandet. Idén att skapa en kollegialitet runt lärandet där både studenter och lärare ingår är central. Förhoppningsvis leder den här typen av initiativ till att lärosätet också kommer att lyssna på kårens krav om att arbeta systematiskt med ett pedagogiskt program på sikt.