Förslag till nya mål för högskolepedagogisk utbildning

Idag beslutade en arbetsgrupp i Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) om förslag till förändringar i den nationella rekommendationen om mål för behörighetsgivande högskolepedagogiks utbildning. Rekommendationen innehåller mål för en utbildning på 15 högskolepoäng som ska ge en lärare grundläggande behörighet till tjänster som kräver pedagogisk skicklighet. Den nuvarande rekommendationen antogs 2005 och har haft en viktig funktion för att göra pedagogisk utbildning för högskolelärare mer likvärdig.

På tio år har högre utbildning förändrats mycket, och arbetsgruppen föreslår nu förändringar för att spegla behoven i dagens högskola bättre.
– De nya målen betonar att det inte räcker med en kurs på 15 högskolepoäng för att bli pedagogiskt skicklig, säger Johan Alvfors som är SFS representant i arbetsgruppen.

– Den här grundläggande kursen ska ge en ingång till ett akademiskt lärarskap. Det betyder att läraren ska förhålla sig vetenskapligt till sin lärarroll. Därför poängterar målen också att läraren behöver tillämpa kunskaperna från kursen i sitt arbete och att det behövs pedagogisk fortbildning.

Senare under våren kommer arbetsgruppen släppa en rapport som innehåller andra förslag om hur den pedagogiska utvecklingen i högskolan kan skyndas på. SUHFs förbundsförsamling (årsmöte) beslutar om rekommendationerna den 14 april.

allafattarutomjag1