Högskolepolitiskt toppmöte om pedagogik

I onsdags samlade Sveriges förenade studentkårer, SFS, experter ur högskolesektorn för ett samtal om nationellt ansvar för pedagogik. På mötet deltog bland annat universitetskansler Harriet Wallberg, tidigare universtetskansler och regeringens särskilda utredare Lars Haikola och Sigbritt Karlsson, rektor för högskolan i Skövde.

Under toppmötet fanns det en stor enighet bland deltagarna om utmaningarna för den pedagogiska utvecklingen i högskolan. Bland annat lyftes att utbildning har lägre status än forskning, att resurserna inte räcker till för att utveckla undervisningen och att det saknas en nationell kunskapsnod, ett centrum för kunskap om och utveckling av högskolans undervisning.

Det finns ett starkt och växande engagemang för pedagogik på olika håll högskolesektorn.

– Det finns ett starkt och växande engagemang för pedagogik på olika håll högskolesektorn. Idag har vi i studentrörelsen fått möjlighet att utbyta erfarenheter, kunskap och åsikter med utvalda experter ur sektorn. Från mötet tar vi med oss nya insikter, råd och framförallt ny kraft. Vi kommer att fortsätta dialogen framöver för att ytterligare kunna vässa vårt arbete för att sätta studentens lärande i centrum för högskolornas utvecklingsarbete, kommenterade SFS vice ordförande Johan Alvfors efter mötet.

Image-1 (15)Följande personer deltog på mötet: Johan Alvfors vice ordförande SFS, Kristin Öster ordförande Saco studentråd, Airio Rovio-Johansson professor i pedagogik Göteborgs universitet, Sigbritt Karlsson rektor för Högskolan i Skövde, Lars Haikola regeringens särskilda utredare och tidigare universitetskansler, Per Rosenblad departementssekreterare utbildningsdepartementet och Mona Fjellström ordförande Swednet (Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning).