Se till att pedagogiken utvecklas

Här berättar vi mer om varför ett nationellt ansar måste tas för den pedagogiska utvecklingen i högskolan. Förslaget är ett av tre krav i kampanjen Alla fattar utom jag. De två andra kraven handlar om meriteringssystem för skickliga lärare och pedagogisk utbildning för lärare.

Vad handlar kravet om?
Kravet handlar om att en myndighet ska få i uppdrag att samordna pedagogisk utveckling i högskolan på nationell nivå. Myndigheten ska också främja utvecklingsarbetet på landets lärosäten och stötta forskning om pedagogik.

Vad är problemet idag?
Ett stort problem när det gäller pedagogisk utveckling är att det finns så stora skillnader mellan lärosäten. Vissa högskolor använder de senaste och bästa metoderna för inlärning, medan andra inte har utvecklat sin undervisning så mycket. Skillnaderna syns även på en strategisk nivå. En undersökning från Sveriges förenade studentkårer (SFS) visar att nästan hälften av landets lärosäten saknar central strategi för pedagogisk utveckling. För att minska skillnaderna och främja pedagogisk utveckling i hela landet krävs att en myndighet tar ansvar för frågan på nationell nivå.

Är det inte lärosätenas ansvar att pedagogiken utvecklades?
Högskolor och universitet är ansvariga för kvaliteten i utbildningen och ska fortsätta vara ytterst ansvariga för att utveckla undervisningen. Samtidigt är det inte acceptabelt att det finns så stora skillnader mellan olika lärosäten när det gäller pedagogisk utveckling – det leder till kvalitetsskillnader i vår utbildning. En myndighet som tar ansvar på nationell nivå skulle kunna minska skillnaderna och ge lärosätena det stöd de behöver för att kunna arbeta mer systematiskt med att utveckla undervisningen.  

Vad behöver göras för att kravet ska bli verklighet?
För att kravet ska bli verklighet behöver regeringen ge en myndighet ansvaret för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Ansvaret kan antingen ges till en myndighet som redan finns eller till en helt ny myndighet. Hur uppdraget ser ut behöver utformas i diskussion med studenter, lärare och högskolor.