Pedagogiska erfarenheter borde väga tyngre vid befordringar

På Lunds universitet görs olika punktinsatser och projekt för att främja den pedagogiska utvecklingen. Många fakulteter har egna pedagogiska akademier eller arbetar med att stärka undervisningen på andra sätt.

Filippa Wieselgren ingår i en nationell referensgrupp till kampanjen Alla fattar utom jag och var tidigare ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren i Lund. Hon upplever att det finns ett många eldsjälar på universitet som har ett stort engagemang för pedagogik.

– På humanistiska och teologiska fakulteten har vi precis startat ett arbete för att ta fram pedagogiska verktyg. Vi försöker göra så gott vi kan med de resurser vi har för att utveckla undervisningen.

Hon berättar också att studentkårerna i Lund arbetar för att pedagogiska meriter ska väga tyngre vid befordringar.

– Vi vill att pedagogisk erfarenhet ska vara viktigare när personer befordras till professorer. Det är det som spelar störst roll för studenterna!