Karlstad Studentkår: ”Vi delar ut studenternas pris till bästa lärare”

Pedagogisk utveckling har under lång tid varit en viktig fråga för Karlstad Studentkår. I förlängningen hoppas kåren att Karlstad universitet ska införa ett system för meritering av pedagogisk skicklighet. Man hur nu nått en första milstolpe då ett system skall provköras i november. För att uppmärksamma hur viktigt det är med pedagogisk kompetens arbetar kåren strategiskt på flera plan. 

– Vi delar till exempel ut studenternas pris till bästa lärare vartannat år. Efter nomineringar, omröstningar och arbete i bedömargruppen utses en vinnare under högtidliga former. Vi har märkt att för den enskilda läraren är utmärkelsen en otrolig bekräftelse på att den gör ett bra arbete. Runt omkring vinnaren blir många stolta över att ha personen som lärare och kollega, säger Simon Asplund, vice ordförande Karlstad Studentkår.

Simon berättar att kåren fått väldigt bra kontakt med kompetens- utvecklingsenheten, vilket gett dem möjlighet att vara med och påverka arbetet med ett system för pedagogisk meritering. Att arbeta i alla olika forum som finns på ett lärosäte tror Simon är nödvändigt för att få kontakt med rätt personer. Kåren har en dialog med studentrepresentanterna för att nå ut till alla grupper på högskolan.

– Det har varit viktigt för kåren att hitta de personer på lärosätet som verkligen brinner för frågan om högskolepedagogik, säger Simon.