Alla fattar utom jag?

Har du någon gång haft den där känslan att “alla fattar utom jag”?

Du är inte ensam.

På många utbildningar används inte de bästa metoderna för inlärning – trots att forskning visar att de inte är effektiva för ditt lärande eller hjälper dig nå alla utbildningens mål.

Visste du att

På 60 % av landets lärosäten finns ingen garanti för att den som undervisar har fått pedagogisk utbildning.

– Men menar du att du inte har någon som helst pedagogisk utbildning? (frågar studenten)
– Men jag är ju forskare! (svarar läraren) 

Fastän alla säger att utbildning och forskning är lika viktigt, så är det 2 av 3 lärosäten som inte har ett system för att belöna de duktiga lärarna.

–  Hur kan det vara så att bara för att du väljer att läsa på ett visst lärosäte så får du bra pedagogik medan väljer du ett annat lärosäte så får du inte det?

Prövningen av lärarnas pedagogiska meriter är sällan lika seriös som den vetenskapliga prövningen.

Hur ska pedagogiken kunna utvecklas om inte ens lärosätena säger att det är viktigt? Vilken signal sänder det till lärare och studenter?

Det behövs en nationell agenda för pedagogik.

Alla lärosäten har inte resurser till att själva starta utvecklingsprojekt och finansiera pedagogisk forskning. Därför behövs en myndighet som hjälper lärosätena, så att alla studenter får den hjälp de behöver för att klara sin utbildning. Alla lärosäten måste få i uppdrag att stöda och belöna lärare så att det blir värt att satsa på utbildningen.