Högskoleministern diskuterar pedagogik i Ergo

I en intervju med studentkårstidningen Ergo nämner Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, sin syn på pedagogikens roll i högskolan. Bland annat understryker hon vikten av pedagogisk skicklighet bland lärare i takt med att rekryteringen av studenter breddas:

Vi vill främja att även de som inte kommer från akademiska hem ska kunna läsa på högre utbildning. Och när vi får en mer heterogen studentgrupp där inte alla kommer från samma sociala bakgrund då är det klart att det ställer högre krav på pedagogiken. Och här behöver det utvecklas.

Vidare påpekar Helene Hellmark Knutsson att arbetet med utvecklingen av pedagogiken och dess anpassning till olika typer av studenter bidrar till att höja kvaliteten på utbildningen. SFS vice ordförande Johan Alvfors ser positivt på ministerns inställning till pedagogik:
– Vi glädjer oss att ministern inser vilken viktig roll pedagogiken spelar inom högskolan, både för studenters och lärosätens skull.

I intervjun framgår det dock att ministern inte ser lagstiftning av pedagogisk utbildning hos högskolelärare som vägen framåt, till skillnad från SFS. I stället förespråkar hon tematiska utvärderingar kring pedagogik inom ramarna för det nya kvalitetssäkringssystemet.

– Att kvalitetssäkringssystemet kommer utvärdera personalens kompetens och kompetensutveckling räcker inte – det garanterar inte att alla lärare får pedagogisk utbildning och att deras pedagogiska meriter räknas. Politiken behöver ta starkare initiativ för att uppvärdera pedagogisk skicklighet nationellt, fortsätter Johan Alvfors.

Han avslutar:
– En nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem, som ställer krav på att alla lärare ska ha pedagogisk utbildning, säkrar att våra lärare får goda möjligheter att utvecklas och ökar likvärdigheten mellan studenters utbildningar. På sikt förbättras förutsättningarna för studenters och forskares lärande i högskolan, vilket är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation.