Vetenskapsrådet diskuterade integrativa kunskapsmiljöer

unnamed
Under ledning av Sverker Sörlin och och Anders Ekström bjöd myndigheten Vetenskapsrådet in till en workshop om integrativa kunskapsmiljöer. Diskussionen, som gick av stapeln den 14 januari, handlade om hur lärande och kunskap kan utvecklas genom att samverka mer mellan utbildning och forskning, mellan vetenskapsområden och mellan nivåer inom högskolan.

SFS bidrog genom att tala om hur studenters lärande kan stärkas om vi inte låter det begränsas av normer om hur utbildning brukar se ut. Istället måste utbildningen utformas efter vad som faktiskt fungerar. Att låta studenter delta i forskning, samarbeta mellan årskurser och med stöd av lärare själva välja väg genom utbildningen kan göra lärandet roligare, öka motivationen och samtidigt leda till att studenter tar ett större eget ansvar.

Vetenskapsrådet har länge varit dåliga på att sätta forskning i relation till utbildning och uppmuntra till samverkan. Därför välkomnar SFS att Vetenskapsrådet nu börjar se forskningens sammanhang. SFS hoppas att det på sikt kan leda till en mer sammanhållen högskola och därmed bättre förutsättningar för lärande.