Metro skriver om allafattarutomjag.se

Skärmavbild 2015-11-05 kl. 13.35.13

Bild från tidningen Metro den 29 oktober, som skriver om allafattarutomjag.se.

”Sveriges förenade studentkårer trappar upp sin kampanj genom att lansera sajten allafattarutomjag.se. Kampanjen ställer krav på att alla lärare ska ha pedagogisk utbildning, att bra lärare ska belönas och att pedagogiken ska utvecklas.”