Alla lärare ska ha pedagogisk utbildning

Här berättar vi mer om varför det är viktigt att lärare i högskolan ska ha gått en pedagogisk utbildning. Förslaget är ett av tre krav i kampanjen Alla fattar utom jag. De två andra kraven handlar om meriteringssystem för skickliga lärare och om behovet av ett nationellt ansvar pedagogisk utveckling.

Vad handlar kravet om?
Kravet handlar om att all personal som undervisar i högskolan ska ha gått minst tio veckors utbildning i högskolepedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling.

Är det inte så redan?
Nej. Förut fanns ett krav i högskoleförordningen om pedagogisk utbildning för alla lärare, men kravet togs bort 2010 och sedan dess är det upp till lärosätena själva att bestämma vilka krav de vill ställa på sina lärare. En undersökning som Sveriges förende studentkårer (SFS) gjorde våren 2015 visade att över hälften landets lärosäten inte ställer krav på att all undervisande personal ska vara högskolepedagogiskt utbildade och att det ofta saknas rutiner för fortlöpande kompetensutveckling. Här kan du läsa hela rapporten!

Varför är det så viktigt med pedagogisk utbildning?Genom att kräva att alla lärare ska gå en kurs på tio veckor kan studenter vara säkra på att deras lärare har grundläggande kunskaper om pedagogik. Själva kursen kan också vara en möjlighet för lärare att utveckla den egna undervisningen, vilket det annars sällan finns tid för i deras pressade vardag. Att kräva att lärare ska gått en utbildning är också ett sätt att säga att den pedagogiska kompetensen är viktig och bidra till att utbildningsuppdraget får högre status inom akademin. Givetvis är det inte så att läraren med automatik blir en skicklig pedagog av att ha gått en pedagogisk utbildning, men det är en bra grund att bygga vidare på.

Vad behöver ändras för att ett krav på pedagogisk utbildning ska kunna införas?
Ett nytt krav borde införas i högskoleförordningen om tio veckors högskolepedagogisk utbildning för all undervisande personal. Kravet borde också innebära att lärare får rätt till högskolepedagogisk kompetensutveckling.

Är det inte orimligt att alla lärare ska läsa pedagogik i tio veckor?
Nej. Universitetslärare lägger många år på att utbildas och utvecklas under sin akademiska karriär. De flesta lärare har fokuserat på forskning i minst fyra år som doktorander. Att lärare därtill ska lägga tio veckor på att också få en formell utbildningsgrund för sitt läraruppdrag är naturligt och är en bra investering för både läraren och lärosätet. Många lärosäten delar upp sina pedagogiska utbildningar, och många startar redan under forskarstudierna. För vissa lärare som bara arbetar mycket lite i högskolan, kan det behövas andra kurser som stöder just deras uppdrag.