SFS tre krav för en bättre pedagogik

Vill du veta mer? Klicka på varje krav så kommer du till en fördjupande text.

  1. Alla lärare ska ha pedagogisk utbildning.  All undervisande personal ska ha minst tio veckors utbildning i pedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling.
  2. Alla bra lärare ska belönas. Det är dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem, på motsvarande sätt som finns för vetenskap.
  3. Se till att pedagogiken utvecklas. Ge en myndighet i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.