Sveriges studentkårer kräver ett stopp för obehöriga lärare i högskolan

60 procent av landets lärosäten garanterar inte att alla deras lärare har en pedagogisk utbildning. Det visar en rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Rapporten visar att två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik.

– Alla lärosäten borde ställa krav på att all undervisande personal ska ha pedagogisk utbildning och se till det finns system som belönar duktiga lärare, säger Johan Alvfors, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.