Två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet

Det är med andra ord ytterst tveksamt om det lönar sig att vara en bra lärare på svenska lärosäten.
– Alla lärosäten borde ställa krav på att all undervisande personal ska ha pedagogisk utbildning och se till det finns system som belönar duktiga lärare, kommenterar Johan Alvfors, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.