Vad visar SFS rapport från landets lärosäten?

SFS rapport, som bygger på en enkät som har skickats till samtliga svenska lärosäten, visar bland annat:

  • 60 procent av landets lärosäten ställer inte krav på att all undervisande personal ska ha gått en högskolepedagogisk utbildning.
  • Två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik.
  • Mindre än hälften av landets lärosäten använder alltid en särskild sakkunnig för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet.
  • Två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet.